Smlouva o poskytování tělovýchovných a sportovních služeb

Mgr. Jan Telenský, adresa: Emilie Floriánové 7,466 01 Jablonec nad Nisou (dále jen “poskytovatel”) uzavírá se zákazníkem Smlouvu o poskytování tělovýchovných a sportovních služeb (dále jen “smlouvu”). Poskytovatel poskytuje zákazníkovi tělovýchovné a sportovní služby (dále jen “služby”). Službami se rozumí kurzy a lekce sportovních aktivit. Smlouva nabývá platnosti dokončením objednávky (rezervace) prostřednictvím internetového rezervačního systému na adrese www.sportjizerky.cz/rezervace. Zákazník je povinen uhradit cenu dle platného ceníku před začátkem lekce. Zákazník je povinen dostavit se v čas na začátek lekce a řídit se pokyny instruktora. Nezletilé děti se mohou účastnit lekcí pouze v případě, že je instruktorům předá dospělý doprovod. V ceně služeb není obsaženo úrazové pojištění. Lekce probíhají na vlastní nebezpečí. Dokončením objednávky zákazník souhlasí s následujícími dokumenty, které jsou k nahlédnutí v provozovně na adrese Hrabětice 9, 468 00 Janov nad Nisou a online na adrese: www.sportjizerky.cz:

Smlouva byla uzavřená mezi poskytovatelem Mgr. Janem Telenským a ………… dne …………..